Học Forex cơ bản: Phân tích xu hướng với Trendline

 • Phân tích xu hướng với TRENDLINE
  3 yếu tố quan trọng hàng đầu trong PTKT
  1. XU HƯỚNG – TREND
  2. CÁC MỨC CẢN – HỖ TRỢ & KHÁNG CỰ
  3. TÍN HIỆU XÁC NHẬN
  VAI TRÒ CỦA ĐƯỜNG XU HƯỚNG ?
  ĐÓNG VAI TRÒ LÀ HỖ TRỢ HOẶC KHÁNG CỰ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TRADINGVIEW.COM

  Category : Học forex căn bản

  #họ#forex#ơ##ph#acirc#iacute#ch#xu#ướng##trendline

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up